נגישות

Hebrew Arabic English Russian
project018
שם הפרויקט: מגדלי השופטים
מקום: תל אביב
חברה מבצעת: חברת א.דורי
אדריכל:
רני זיס