נגישות

  • project012-kfar-saba

  • project013-kfar-saba

שם הפרויקט: כפר סבא הירוקה
מקום: כפר סבא
חברה מבצעת: רמי שבירו
אדריכל: דני מאירי