נגישות

Hebrew Arabic English Russian

למידע נוסף והצעת מחיר

בלוק 4 בלוק מחיצה - בלוק אשבונד  10 ס"מ
לבניית מחיצות
 3 בלוק מחיצה עמיד מים - בלוק אשבונד
עמיד מים  10 ס"מ לבניית מחיצות
בחדרים רטובים
 2 בלוק איזולציה - בלוק אשבונד 6 ס"מ
לבניית קירות איזולציה
1 בלוק איזולציה עמיד מים - בלוק אשבונד
עמיד מים 6 ס"מ לבניית קירות איזולציה
בחדרים רטובים


טיט 2 טיט לבניה - טיט אשבונד רגיל לבנית
מחיצות אשבונד
5 טיט לבניה עמיד מים - טיט אשבונד עמיד מים
לבנית מחיצות אשבונד
בחדרים רטובים
 4 טיט לתיקונים - טיט תיקונים לסגירת חציבות
למיניהם בבלוקי אשבונד
 3 טיט לתיקונים עמיד מים - טיט תיקונים עמיד מים
לסגירת חציבות למיניהם
בבלוקי אשנבוד עמידי מים


מוצרים נלווים

 2 פס שעם - פס שעם  לבידוד אקוסטי,
ומניעת מעבר מים בין חדרים
1 פס איטום שטוח - פס איטום שטוח להפרדה משלד המבנה