נגישות

Hebrew Arabic English Russian

למידע נוסף והצעת מחיר

עמידות אש של אשבונד
לבדיקות עמידות אש ישנם שני תקנים מנחים הבוחנים התפתחות שריפה בחללי בניין. תקן ישראלי 931 עמידות באש של אלמנטי בניין ותקן ישראלי 755 סיווג מוצרים בזמן שריפה. בין היתר נבדקים התנהגות ותכונות חומרי בנייה בטמפרטורות גבוהות; התפתחות הטמפרטורה בחלקי מבנה בזמן השריפה; התנהגות מכנית בזמן שריפה וקביעת עמידות האש של חלקי מבנה מחומרים שונים.

בלוק גבס אשבונד עמיד באש

על פי תקן ישראלי 931 בלוק גבס של אשבונד בעובי 10 ס"מ נמצא עמיד לאש מעל 180 דקות.
בלוק אשבונד בעובי 6 ס"מ נמצא עמיד לאש 120 דקות.

 

סיווג / תגובה בשריפה

תקן ישראלי 755 בדיקות תגובה בשריפה בוחנות כיצד מתנהגים חומרים שונים בעת שריפה מבחינת פליטת חומרים רעילים, מידת דליקות, דרגת התלקחות, דרגת צפיפות עשן ועוד.
בלוק גבס אשבונד הינו בעל הסיווג הגבוה ביותר האפשרי בשלושת הפרמטרים הנבדקים סיווג 4.4 VI.
בלוקי אשבונד הינו בלתי דליק לחלוטין! ואינו פולט מזהמים בזמן שריפתו.